Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

 

konstyt_FB1

My, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary [...] ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa. 
Pełny tekst Konstytucji w sobotę z „Wyborczą”!