Caritas i WOŚP razem. Piękny gest

Apelujemy o szacunek, wsparcie i przestrzeń do działania dla wszystkich ludzi i organizacji dobrej woli.

Organizacja Caritas oddała na licytację WOŚP lampę oliwną w kształcie gołębia. Symboliczny gest jest apelem o „zaprzestanie podziałów i konfrontacji”. Pismo w tej sprawie dyrektor Caritasu zatytułował: Każdy, kto działa na rzecz bliźniego, jego godny szacunku.

„Caritas Polska nie podejmuje żadnych działań przeciwko Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, nie konkuruje z nią ani nie szuka porównań” – pisze w oficjalnym oświadczeniu przesłanym KAI dyrektor Caritas Polska, ks. Marian Subocz.

Szef organizacji wyjaśnia także, że zbiórka na rzecz uchodźców z Syrii, organizowana przez Caritas Ordynariatu Polowego w ten sam dzień co zbiórka WOŚP, jest niezależnym wydarzeniem. Nie decydują o nim władze Caritasu.

„Caritas Polska nie odcina się od Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, wyjaśnia jedynie, że Caritas Polowa jest autonomiczną, niezależną od Caritas Polska organizacją, związaną misyjnie z Wojskiem Polskim.” – czytamy w oświadczeniu.

W mediach pojawiło się wiele doniesień na temat organizowanej zbiórki przez Caritas Ordynariatu Polowego. Materiały sugerują, że jest to celowe przeciwdziałanie, mające zakłócić przebieg zbiórki WOŚP i stające w opozycji do Jerzego Owsiaka. Jak widać w powyższym oświadczeniu – zarówno organizacja Caritas, jak i WOŚP, działają w szczytnym celu: pomocy chorym i potrzebującym.

„Jesteśmy przekonani, że wydarzenia z 14 stycznia do współorganizacji których zaproszono Caritas Polową Wojska Polskiego nie wpłyną na atmosferę i powodzenie XXV finału WOŚP, który odbędzie się 15 stycznia.” – pisze dalej w oświadczeniu ks. Marian Subocz. My także jesteśmy tego pewni. I taka Polska ma sens.

caritas