PARTNER PROJEKTU:

kultura? Ani prawicowa, ani lewicowa. Ani wysoka, ani masowa. Po prostu – ciekawa.

DZISIAJ:

prof. dr hab. Andrzej Romanowski

Pracuje na Wydziale Polonistyki UJ i w Instytucie Historii PAN. Jest redaktorem naczelnym Polskiego Słownika Biograficznego i autorem wielu książek, m.in. „Jak oszukać Rosję” (2002), „Wielkość i upadek ‘Tygodnika Powszechnego’” (2011) i „Antykomunizm, czyli upadek Polski” (2019).